Boekgegevens
Titel: Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 801
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200072
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 34 —
den beginne zeer niocyelijk. Hij gaf
zich alle moeite, cn evenwel wilde hem
niets zoo gelukken als hij gewenscht had»
Zijn goede broeder, dien dit zeer ter
harte ging, deed alle moeite om hem
behulpzaam te zijn. Hij toonde Irem, hoe
men het moest aanleggen. Hij verklaarde
hem een en ander, en maakte hem het
werk gemakkelijk, waar hij dit slechts
kon doen of hem eenigzins mogelijk was.
Ernstige pogingen zyn altijd Van eettc
goede uitwerking.
Nadat de oudste broeder eenigen tijd
alle vlijt aangewend had om verstandi-
ger tc worden, kwam het eindelijk zoo
verre, dat hij in zijne oefeningen hét
grootste vermaak vond.
Niets kon hem thans meer vreugde
geven dan iets te doen, waarover zijne
ouders of meesters hun genoegen be-
toonden. Het was hem thans veel te
aangenaam om iets nieuws te leeren,
dan dat hij daarl^ij onoplettend had kun-
nen zijn. Nu