Boekgegevens
Titel: Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 801
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200072
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 31 — ^
wel mei genoegen, en zij waren niol
beUïr in hunnen schik, dan wanneer
hunne ouders naar hen konden hiis-
teren.
Eens hts Adolf liet volgende verliaal.
Er waren eens tWee broeders, die
zeer van elkander verschilden.
De oudste bragt den geheelen dag
door met spelen, met overal rond tc
zwerven, en met nuttelooze tijdkortingen.
Hij luisterde niet gaanie, wanneer er
iets goeds verhaald werd. Het lezen
was hem zeer onaangenaam en lastig,
Zijne gedachten vestigde hy zelden op
nnttige dingen , maar bepaalde die slechts
tot allerlei beuzelingen.
De jongste broeder las gaarne in boe-^
ken. Hij Ixustcrde met oplettendheid,
wanneer hem iets verhaald werd. Hij
overdacht ook lietgcne hij gehoord had,
en stelde er een groot vermaak in om
datgene wederom te verhalen, wat hij
van