Boekgegevens
Titel: Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Deel: Tweede stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 801
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200072
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Adolf en Sientje: een leesboekje voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 28 — ^
■waut zij speelde alleen. Eindelijk had
zij alJe hare spelen alleen gespeeld, eu
wist er nu geen één meer. Het spel
Legon haar derhalve te vervelen, en
daarom liep zij naar hare tante, met
verzoek, om haar nieuwe spelen te zeg-
gen of met haar te spelen.
Vrouw Bouwman moest haar dit
verzoek weigeren, want zij had hare
bezigheden, en kon zich daarom met
het meisje niet bezig houden, hoe gaarne
zij dit anders ook zou gedaan hebben.
Lotje werd mismoedig, en verwacht-
te met ongeduld den tijd af, dat Adolf
en Si entje uit de school zouden komen.
Toen dezen eindelijk uit school kwa-
men, liep zij hen te gemoet, en klaagde
hun, dat de tijd haar zoo lang was
gevallen, en dat zij hen met verlangen
gewacht had.
Adolf cn Sientj e ontvingen haar
zeer vriendelijk, en begoimen hunne
bes-