Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
»Och, ik heb zooeven verkeerd gedaan : ik heb gelo-
gen, en dat spijt mij. Toen Meester vroeg, of ik het
was, die in de school gefloten had, heb ik gezegd, dat
ik 't niet gedaan had, en ik heb het wel gedaan. Nu
zal Meester misschien denken, dat een ander het gedaan
heeft, en misschien zal een ander er voor gestraft worden."
»Ja, dat is heel leelijk van je", zei Frederik. Maar
weet je wat? Ga terstond naar Meester en zeg, dat ge
straks gelogen hebt en dat het je spijt. Dat is het
beste, en dan zal Meester je ook wel weervergeven. Ga
terstond heen, Leo, dan zijt ge weer gerust."
Leo deed het. Hij ging Meester terstond opzoeken.
»Meester", zei hij beschaamd en met neergeslagen oogen,
»ik heb straks gelogen; ik heb wel gefloten, en het spijt
mij, dat ik het gedaan heb."
De meester gaf hem de hand en zei: »Het is flink van
je, Leo, dat je schuld bekent. En daarom zult ge de-
zen keer er niet voor gestraft worden. Maar bedenk het
wel: wees niet weer zoo dwaas om onder het leeren te
fluiten; en lieg nooit weer. Dat was heel leelijk van je.
Als men wat verkeerds gedaan heeft, moet men aanstonds
schuld bekennen."
Leo kon weer heengaan en ging nu zijne makkers op-
zoeken. Hij was nu weer gerust en kon weer vroolijk
meespelen.
L. van Ankum, Zaadkorrels.