Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
44. De jonge vlieg.
^ene jonge vlieg zat met hare moeder op den muur
van een schoorsteen, in de nabijheid van een dam-
penden soeppot.
De oude vlieg, die ergens elders moest wezen, zei tot
de kleine: »Blijf, waar gij zijt, mijn kind, tot ik terug-
kom. Verlaat uwe plaats niet."
»En waarom niet?" vroeg de jonge vlieg.
»Waarom niet?" zei de moeder, »omdat ik bang ben,
dat ge dan boven den soeppot in dien walmenden damp
komt."
»En waarom mag ik dan niet in den damp van den
soeppot komen?" vroeg de jonge vlieg.
»Omdat ge er in zoudt vallen, en dan zoudt ge ver-
drinken," was het antwoord.
»En waarom zou ik er invallen? Ik kan immers al
goed vliegen," zei de kleine.
»Ja, dat kan ik je niet zeggen," zei de moeder, »maar
ik heb al vaak gezien, dat eene vlieg zich in den damp
van een pot waagde, en dan viel zij daarin neer, en
nooit zag ik er eene weer uitkomen. Laat je dit genoeg
zijn, kind. Geloof me toch."
De moeder meende nu genoeg gezegd te hebben en
vloog weg.
Maar de jonge vlieg spotte met den raad van hare
moeder en zei: »Die oude lui zijn ook zoo gauw bang.