Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
houtjes in de kachel, en als ze vlamden, zwaaide hij er
mee in 't rond. Dat ging een poosje goed. Maar ein-
delijk viel een vlammend houtje op eene van zijne mouwen.
De mouw raakte in brand en de vlammen verspreidden
zich over al zijne kleeren. Ook zijne handen en zijn
aangezicht werden door de vlammen aangetast.
Nu riep hij uit alle macht: >>Help, help, ik sta in
brandr
Antje, die in eene andere kamer druk aan 't werk was,
dacht natuurlijk, dat hij haar weer wilde doen schrikken.
Zij dacht: »Laat hem maar een poosje schreeuwen, dan
zal hij 't wel afieeren om mij zoo vaak voor den gek te
houden."
Maar Alfred schreeuwde al harder en benauwder —■ en
toen snelde Antje naar de keuken. De jongen was ge-
heel en al in vlam en rolde zich over den vloer, terwijl
hij het uitschreeuwde van pijn.
Antje nam spoedig eene natte dweil, en daarmee ge-
lukte het haar de vlammen te dooven.
Maar hoe akelig zag de jongen er uit. Zijne boven-
kleeren waren niet alleen verbrand, maar op zijne handen
en op zijn aangezicht, overal had hij brandwonden. Die
deden geweldig pijn en het duurde verscheidene weken,
eer hij weer genezen was. En de litteekens van de won-
den behield hij zoo lang hij leefde.