Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
\ /
dan zou ik ongelukfefg zijn ook. Dan zou ik niet kun-
nen spelen en niets kunnen aanpakken!"
»En het arme mugje kan nu niet vliegen," zei Daatje.
»Het kan geen voedsel zoeken. Het kan zich niet red-
den, als eene spin haar wil snappen. O, het is zeer on-
gelukkig."
»Ja, het is ongelukkig," zei Arnold, »doch 'tis maar
een klein diertje."
»Dat doet er niet toe, Arnold!" zei Daatje. »Een klein
beestje heeft even goed pijn als een groot dier. Zoudt
ge eene koe de horens wel durven uitrukken, Arnold?"
»Neen, dat zou ik wel laten," zei Arnold. »Eene koe
is veel sterker dan ik!"
»En omdat gij veel sterker zijt dan eene vlieg, rukt
gij haar de vleugels uit," zei Daatje. »Mag een groote
man, die veel sterker is dan gij, u dan ook wel mishan-
delen ?"
»Ja, 't was leelijk van mij, Daatje. Dat zie ik nu wel,
en 'k zal het niet weer doen. Die arme mug! 'kWou,
dat ik haar maar nieuwe vleugels kon geven!" zei Arnold.
»Ja, jongen," zei Daatje, »dat ziet ge nu weer. 't Is
heel gemakkelijk om wat kwaads uit te voeren, maar om
het kwade weer goed te maken, gaat niet zoo gemakkelijk!"