Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
Anna komt met leege handen thuis.
»Waar zijn de taartjes?" vraagt de moeder.
»Bij den bakker," zegt Anna.
»En het dubbeltje dan?" vraagt de moeder.
»Het dubbeltje heb ik gegeven aan eene arme vrouw,
met een hongerig kindje op den arm," antwoordde Anna.
»Braaf zoo, kind," zei de moeder. »Ik ben blij, dat
mijne dochter zulk een medelijdend hart bezit."

24. Hier ben ik.
^en oude boschwachter had een spreeuw, die meer
kon dan andere spreeuwen. Hij kon een weinig
praten. De bosch wach ter had het hem met veel moeite
geleerd, 't Ging wel wat gebrekkig, maar 't was toch
b'!el aardig, den spreeuw te hooren snateren. Als de
oude man bij voorbeeld zei: »Lief vogeltje, waar zijt
gij?" dan antwoordde de spreeuw aanstonds: »Hier
ben ik!"
Een kleine jongen uit de buurt, die den boschwachter
vaak een poosje gezelschap kwam houden, had ook veel
schik in den spreeuw. Maar Frederik, zoo heette de jon-
gen , had een leelijk gebrek. Dat zult ge zoo meteen zien.
Op een keer, dat de oude man niet te huis was, ging