Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Van den anderen kant kwam Simon aan, met een stokje
in de hand. En toen die bedelaar met zijn hondje niet
voor hem uit den weg ging, sloeg hij het hondje met
zijn stok.
En had hij het hondje nog even aangeraakt, dan was
het nog niet zoo erg geweest, maar hij sloeg er ruw op
los, zoodat het dier begon te janken. En ook den blinde
deed het zeer, want ik zag, dat hij begon te schreien.
En toen Simon zag, dat de oude man schreide, meent
ge, dat de jongen toen berouw had over zijne slechte
daad ? Meent ge, dat het hem speet ? Neen , hij lachte
er om, en ging fluitende verder.
Begrijpt ge nu, Willem, waarom ik niet hebben wil,
dat ge met dien jongen speelt? Hij is een deugniet, en
ik wil niet hebben, dat hij van mijn lieven jongen ook
een deugniet maakt."
22. Het jonge haasje.
^en jong haasje was op een mooien morgen stilletjes
uit het hol geloopen. Zijne moeder had hem dit al
zoo vaak verboden , maar daar gaf het niet om. Het sloop
weg en liep naar de weide. Daar speelde het in den
lekkeren zonneschijn, en smulde het van de lekkere kla-