Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
»Och, wilt ge mij dat muschje geven?" zei ze tot
Rudolf.
»Geven? Neen," zei Rudolf, maar voor een stuiver
moogt ge het hebben."
»Wacht dan een oogenblikje," zei het meisje. »Dan
zal ik even aan Moeder vragen, of ik het koopen mag."
Weldra kwam zij met hare moeder terug, die haar
vijf centen voor het vogeltje gaf, maar Rudolf streng
berispte over zijne wreedheid.
Rudolf ging beschaamd heen. En Margaretha? — Ze
was gelukkig met het stumpertje, zooals zij het noemde.
Zij zette het in een kooitje, spreidde het daarin een warm
en zacht nestje, gaf het fijne kruimeltjes brood en vogel-
tjeszaad te eten, en een klein drinkglaasje met versch
water om uit te drinken.
Zoo verzorgde ze het vijftien dagen lang, zoo goed ze
kon. En toen — toen had het muschje reeds flinke,
sterke vleugeltjes gekregen. Toen liet ze het vliegen in
de vrije, ruime lucht.

15. Jk word altijd beknord!"
word ook altijd beknord! Ik word ook altijd ge-
' straft! Wat is dat toch vervelend! De juffrouw