Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
12. De jongen, die zich verveelde.
^u moet ik je nog eens wat vertellen van Hein, van
den jongen, die aanstonds boos werd en met ieder-
een twistte en kribde. Dat was zoo erg met dien jongen,
dat in 't laatst geen enkel kind meer met hem wilde spe-
len. Altijd liep hij nu alleen rond en dan verveelde hij
zich.
Op zekeren dag liep hij weder alleen in den tuin. Hij
liep van de eene plek naar de andere en wist niet, wat
hij zou aanvangen. »Och, was er toch iemand bij mij,
met wien ik kon spelen!" zei hij met eene zucht.
Daar begon de wind door de boomen te ruischen.
Hein riep: »Lieve wind, wilt ge wat met mij spelen?"
De wind scheen zeker niet met zoo'n twistzieken jongen
te willen spelen , het leek wel, of hij boos werd, want
hij begon feller te ruischen en rukte Hein's hoedje van
het hoofd, deed het door den tuin dansen, tot het ein-
delijk in een kruisbessenstruik bleef vastzitten. Hein liep
naar den struik, om zijn hoedje weer los te maken, en
stak zich aan de scherpe dorens. Toen zei hij: »Leelijke
wind, met u wil ik niet spelen!"
Hein liep met zijne bezeerde hand door den tuin en
verveelde zich. Daarna kwam eene duif aanvliegen.
»Duifjelief," zei Hein, »wilt ge met mij spelen?" —
't Scheen, dat de duif wist, dat de jongen zoo twistziek
was, want zij vloog weg en riep: roe-koe, roekoe. »De