Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij P. NOORDHOFF te (h^oningen is verschenen:
TAAL EN STIJL
Yolledige Taalcursus Yoor de Lagere Scholen
door
L. VAN ANKUM.
Vier deeltjes . . . . ä f 0,30.
EERSTE DEELTJE Toor leerlingen van 8 tot !> Jaar.
TWEEDE DEELTJE voor leerlingen van t) tot 10 jaar.
DERDE DEELTJE voor leerlingen van 10 tot 11 jaar.
VIERDE DEELTJE voor leerlingen van 11 tot 12 jaar.
HANDLEIDING BIJ ..TAAL EN STIJ
H
door
L. VAN ANKUM.
Prijs........./ 0,90.
??
BEOORDEELINGEN
»De heer L. van Ankum, die voor de lagere school reeds heel wat bruikbare boekjes
schreef, heeft thans bij de firma Noordhoff te Groningen het licht doen zien een Volledige
Taalcursus voor de lagere school, in vier stukjes.
De taal- en stijloefeningen komen ons zeer geschikt voor.
Het vierde stukje zal op de herhalingscholen met vrucht kunnen gebruikt worden.
Een bij dezen Taalcursus behoorende Handleiding geeft vrij uitvoerig de wijze van be-
handeling aan." {Vaderland),
»Vier deeltjes van de hand des heeren L. van Ankum, vormend een volledigen taalcursus
voor de Lagere school, met de daarbij behoorende handleiding, die hun wegnaar de scho-
len wel zullen vinden en wier levensvatbaarheid daar blijken zal. De methode komt ons
voor te voldoen aan de eischen, zij geeft een geleidelijke opklimming en de voorbeelden
zijn juist en zeer handig gevonden. De heer Van Ankum trouwens is in dezen een specia-
liteit." {Rotterd. Nieuwsbl).
»Met den leeftijd, voor welken elk deeltje is bestemd, is natuurlijk rekening gehouden
vo(^oover betreft de er in voorkomende oefeningen , terwijl altijd gezorgd werd voor bij kin-
deren «oo gewenschte afwisseling, redenen waarom reeds deze boekjes aanbeveling verdienen.''
(Friso). F. W. Drijver.
öVoor zoover wij dezen nieuwen cursus hebben gebruikt, zijn wij hoogst tevreden over de
resultaten. Deze boekjes zijn ongetwijfeld aan te bevelen." {Chr, Schoolbl).