Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
Bij P. NOORDHOFF te Groningen is verschenen:
ZAADKORRELS.
LEESBOEK
ten dienste van
DE ZEDELIJKE OPVOEDING DER JEUGD.
door
Xj, ^J^IST ^nSTETJUVC,
Hoofd een er School.
Vier deeltjes........ä ƒ 0,25,
HANDLEIDING BIJ „ZAADKORRELS."
Prijs......fO,bO.
BEOORDEELINGEN.
öVoor den onderwijzer, die de handleiding met haar hoofdstukjes over straffen, spot, het
geweten, klikken, spel, bang- en wijsmakerij, brommen en vitten, enz. enz. goed heeft
bestudeerd, moet het een allerprettigst en hoogst dankbaar werk zijn, deze Zaadkorrels te
gebruiken.''
(Schoolblad,) F.
»Men gaat tegeowoordig meer dan totnutoe gewicht hechten aan de vorming van het
karakter en gemoed der schooljeugd, o. i. zeer terecht. De arbeid des beeren V. A. is een
poging in die richting, en wel een goed geslaagde. In zijn boekje is een rijkdom van
degelijke, praktische aanwijzingen op dit gebied neergelegd. Wanneer alle onderwijzers
handelen in den door V. A. bedoelden geest, dan zouden »karakter en gemoed" daardoor
niet weinig vooruitgebracht worden. De sehr, is vooral welsprekend, als hij een philippioa
slingert tegen den leugen, dien grootsten aller zonden en den grond, waarin zoovele andere
gedijen."
»Dit staat vast: al is het werk van den heer V. A. niet volmaakt, wij juichen het ten
zeerste toe om de zuivere idee, de hoogst nuttige en belangrijke wenken, de goede lesjes
die er zeer veel te vinden zijn." (De Onderivijzer.)
»Onder dezen titel heeft de heer Van Ankum een aantal opstellen over opvoeding, die
voor een groot gedeelte reeds vroeger in De Wekker en andere schoolbladen zijn versohe-
nen, tot een bundel vereenigd. Wij twijfelen niet, of dit werkje zal vooral in handen van
onderwyzers wel weer zyn nut kunnen stichten; het goede en ware, dat er in voorkomt,
kan niet te veel herhaald worden.
CS^fr de opmerkingen en wenken van verschillende schrijvers, waarmee het boekje be-
sloten wordt, zijn vele behartigenswaardige woorden en gedachten te vinden. De druk is
goed en de prijs zoo laag gesteld, dat weinigen zich zullen laten weerhouden zich het boekje
aan te schaffen. v M. S.
(Tijdspiegel.)