Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
153
45. Een bange en een moedige jongen.
,u wil ik je eens wat vertellen van een jongen, die
niet bang was en van een jongen, die wel bang
was. Die jongens waren broertjes. De bange jongen
heette Kees en de niet bange jongen heette Frits.
Op een avond, toen het reeds duister was geworden
en de lamp al was opgestoken, zaten ze bij hunne moe-
der in de kamer.
»Kees!" zei hunne moeder, »ik heb mijn boek achter
in den tuin op de bank laten liggen; wil je het even
halen, jongen?"
»0 Moeder!" zei Kees, »'tis al zoo donker, ik durf
niet. Als ik in een donker hoekje eens wat zag of hoorde
. ... hu!"
»Kom, geene malligheid," zei de moeder. »Jongens
moeten niet zoo gauw bang wezen. En als je dan
in een donker hoekje iets ziet of hoort, dan moet ge
maar eens kijken, wat het is. Ga nu maar gauw even
heen."
De bange Kees moest nu wel gehoorzamen en ging
langzaam heen. Stapje voor stapje liep hij door het tuin-
pad en keek naar alle kanten rond. Doch wat was dat? —
Hqorde hij daar niet een vreemd geluid en zag hij daar
in de verte niet iets lichten? . . . Zoo hard hij loopen
kon , ging hij terug en kwam bevende in de kamer. »0
Moeder!" riep hij, »ik heb daar zoo'n raar geluid gehoord