Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
152
Dat duurde echter nog eenigen tijd. 't Was nog in
het voorjaar en er waren alleen nog maar knopjes aan
de plantjes te zien.
De kleine Lina ging eiken morgen naar haar bloem-
bedje kijken. Zij verlangde naar het oogenblik, dat de
viooltjes begonnen te bloeien en ze hoopte, dat hare viool-
tjes eerder bloeiden dan die van haar broertje en zusje.
Lina kon haast niet zoo lang wachten, tot de bloempjes
begonnen te bloeien; gedurig ging ze eens kijken, nam
de knopjes in de hand en bekeek ze met de uiterste
oplettendheid. En als ze een geel of blauw blaadje door
den groenen knop zag schemeren, dan was ze blij.
Op een morgen ging ze weer eens naar hare bloempjes
kijken, maar nog waren ze in den knop. Het verveelde
haar, dat ze zoolang moest wachten, en wat deed ze ? —
Ze ging zelve de knopjes openen; ze ontplooide de kleine,
teere bloemblaadjes. Toen riep ze vol vreugde:
»Mijne viooltjes bloeien ! Mijne viooltjes bloeien 't eerst!"
Maar ach, hare vreugde was kort van duur! Toen de
zon feller begon te schijnen op de bloempjes, werden de
bloempjes slap, en toen het middag was, waren de bloem-
pjes reeds geheel en al verwelkt.
Toen begon Lina te schreien. Hare moeder, die haar
schreiend bij hare viooltjes zag staan, kwam naar haar
toe en zei: »Ja, kind, dat is uwe eigen schuld. We
kunnen de bloempjes niet dwingen om te bloeien. Door
uw ongeduld hebt ge die lieve bloempjes geheel vernield."
--—-