Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
149
Dan hebt ge een oogenbhkje een lekkeren smaak in den
mond en — weg is de cent. Zoo moet ge niet weer
doen. Ge moet uwe centen sparen: dan kunt ge er wat
beters voor koopen dan balletjes of koekjes. Dan kunt
ge ook wel een mooien kaatsbal van twee dubbeltjes koopen.
»Maar, Moeder," zei Johanna, »hoe lang zal het wel
duren voor ik twee dubbeltjes heb?"
»Och, dat valt mee," zei hare moeder, »gij krijgt zoo
vaak een cent van Vader, van Oom en Tante, en voor
het doen van boodschappen, dat het niet zoo lang zal
aanhouden. Maar omdat het voor den eersten keer is, wil
ik je eens aan den gang helpen. Als ge een cent krijgt,
dan geeft ge hem aan mij, en als ge zoo tien centen
bespaart, dan doe ik er tien centen bij en dan hebt ge
twee dubbeltjes. Wilt ge dat?"
»Ja, gaarne," zei Johanna. En ze deed het. En het
duurde niet lang, of ze had tien centen bij elkaar. Hare
moeder deed er tien centen bij, en zoo kreeg Johanna een
mooien kaatsbal, waar ze heel blij mee was.
En toen ? Ging ze hare centen toen weder versnoepen ?
Wel neen, toen ging zij de centen, die zij kreeg, weer
sparen. En als ze weer genoeg centen bij elkaar had,
ging ze weer een ander speeltuig koopen. Zoo kreeg
Johanna langzamerhand heel veel speelgoed. En bijna
al dat speelgoed had ze voor hare eigene centen gekocht.
Daarom zorgde zij er ook zoo goed /voor, dat er niets
van brak of verloren gin^^