Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
142
ook nog wel eens een ongeluk, en dan zal hij het zeker
zelf ook niet aardig vinden, dat een ander met zijn ge-
brek spot."
Maar het gebeurde ook wel, dat hij met iemand spotte,
die dat niet aanstond, en dan liep het wel eens leelijk
met hem af.
Zoo liep hij ook eens achter een bedelaar aan, die zwaar
hinkte. Hij bootste hem weer na en trok hem aan de
slippen van zijne jas. Maar de bedelaar draaide zich om
en pakte hem bij den kraag. Nu kreeg hij een geducht
pak slaag, zoodat hij kermend uitriep: »Och laat mij los,
ik zal het nooit, nooit weer doen!"
38. De gevonden eieren.
^en arbeider, Wouters geheeten, was eenig geld
schuldig aan zijn buurman. Daar hij dit niet best
betalen kon, gaf hij hem daarvoor zijne kippen. Buur-
man nam de kippen mee, en sloot ze eerst een paar dagen
in zijn hoenderhok op. Daarna liet hij ze vrij op het
heem rondloopen. Ze zouden nu wel bij hem gewend
zijn, dacht hij.
Maar ze waren niet zoo gauw bij hem gewend, als hij
wel dacht. Toen ze voor den eersten dag vrij waren,
kropen ze door de heg, en legden ze hare eieren in het