Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
137
34. De beide visschers.
%
jSakob en Jan zaten op den oever te visschen , ieder
met een hengel in de hand. Jan haalde gedurig
een vischje uit het water op; Jakob ving niets, heelemaal
niets.
Jan paste goed op zijn
dobber en als hij beet
had , wachtte hij het juiste
oogenblik af om op te
halen. En dan had hij weer een gevangen.
Jakob ging nu op de eene, dan op eene andere plaats
zitten; gedurig deed hij een ander wormpje aan het an-
geltje en als hij beet had, haalde hij aanstonds op. En
dan was het mis.
Jakob werd knorrig. »Gij zijt altijd gelukkig!" zei hij
tegen Jan. »Maar gij zoekt ook altijd het beste plaatsje
uit."
»Nu, laat ons dan maar van plaats verwisselen", zei
Jan, die heel inschikkelijk was.
Dit gebeurde. Jakob ging op het beste plaatsje zitten,
maar dat hielp ook al niets, 't Wilde hem maar niet ge-
lukken , een vischje te snappen, terwijl Jan, op de plaats
van Jakob gezeten, elk oogenblik een visch op het droge
bracht.
Nu werd Jakob nog knorriger. Hij verloor zijn geduld
en riep: »Ik schei er mee uit; ik vang toch niets!" Hij