Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
Maar, in plaats van naar school te gaan, sloeg ik het
voetpad in naar de weide, waar ik den heelen dag door-
bracht met spelen, met visschen en slapen.
Van leeren en werken had ik een afkeer, en toen de
schooljaren om waren, had ik weinig of niets geleerd.
Toen zou ik het meubelmaken leeren, maar ik hield het
niet lang vol. Ik was zóó aan het leegloopen en luieren
gewend, dat ik niet bij het werk kon blijven, en spoe-
dig werd weggejaagd. Ik kwam nog bij een anderen
baas, maar daar ging het denzelfden kant uit: ik werd
weggejaagd, omdat ik zoo lui was.
In mijne jonge jaren had ik geen werken geleerd, en
daarom heb ik later ook geen ambacht kunnen leeren.
Zoo ben ik een bedelaar geworden en ge ziet, in welk
een treurigen toestand ik ben gekomen: ik heb haast geene
kleeren aan en moet bedelen om een stukje brood.
Wat ik je raden mag, mijn jongen : ga naar school;
verzuim geen enkelen schooltijd; leer vlijtig en gewen je
vroeg om te werken. Dan zult ge later een flinke werk-
man worden en uwe ouders tot vreugde zijn!"
Maarten luisterde naar den goeden raad van den bede-
laar : hij ging vlijtig naar school, en als hij nog eens weer
eene luie bui had, dan dacht hij aan de vertelling van
den bedelaar en begon vlijtig te werken.