Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
135
bessen plukken en fluitjes maken. O, wat is het daar
toch mooi!"
Terwijl hij zoo sprak, en langzaam, heel langzaam
voortstapte, sloeg de torenklok reeds half tien. »Al half
tien!" zei Maarten. De school is al een half uur in;
bah! ik zal nog straf krijgen ook. Komaan, laat ik maar
naar het veld gaan; ik zal zeggen, dat ik ziek geweest
ben!"
»Zie, daar komt Thomas aan met zijne koeien. Kom,
ik ga met hem naar de weide. Ik ga met hem spelen.
Misschien zal hij mij ook wel willen leeren, hoe ik fluit-
jes maken moet!"
De luie jongen sloeg al het pad in naar de weide,
toen hij aan den voet van een eikeboom een bedelaar
zag zitten, die haast geene kleeren aan 't lijf had.
Maarten was wel lui, maar hij had een goed hart.
Gierig was hij niet; hij kon best wat missen. Hij opende
zijne schooltasch en gaf eene van zijne boterhammen aan
den bedelaar.
»Uwe boterham," zei de bedelaar, »is eene belooning
waard. Luister, mijn jongen, en laat mijn ellendige
toestand eene goede les voor je zijn."
»Toen ik tien jaar was, woonde ik in het gindsche
dorpje, daar, waar die populieren staan.
Mijne moeder zond mij eiken morgen naar school, en
vermaande mij telkens, om toch vlijtig te zijn en goed
op te passen.