Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
De jongens, die nu niet meer konden rijden, stonden
op den oever naar het drijven der schotsen te kijken,
en een van hen kwam op de gedachte, dat zoo'n ijsschots
wel een aardig scheepje was.
»Hé ja," zei Herman Verbeek, »op zoo'n groote schots
zal het wel mooi varen zijn. Ik durf wel; wie doet er
mee?" — Hij haalde een langen stok, en toen er eene
groote schots nabij den oever was, sprong hij er vlug op.
Twee jongens volgden hem; de andere waren voorzich-
tiger en bleven op den oever staan.
Daar voeren de jongens heen en ze vonden het heel
pleizierig op zoo'n ijsschots rond te drijven. Maar nu
en dan stootte er eene andere schots tegen hun vaartuig
aan, en dan brak er soms een stuk af. Dan schrikten
ze toch wel wat.
Daar kwam een oud man aan. Hij ging op den oever
staan, en vermaande de jongens om de ijsschots zoo
spoedig mogelijk te verlaten. »Wilt ge dan jammerlijk
verdrinken, onvoorzichtige jongens?" riep hij. »Wie zal
je durven redden, als de schots aan stukken breekt en
gij onder 't ijs geraakt?"
Herman lachte den ouden man uit, maar de beide
andere jongens luisterden naar zijn goeden raad; ze spron-
gen van hun vaartuig op een paar andere schotsen en
kwamen zoo gelukkig op den oever.
Herman bleef op de ijsschots en het ging nog een
poosje goed. Maar opeens — daar stootte het vaartuig
tegen eene schots, die nog grooter was. Door den schok