Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
123
Toen Lina vijf jaar was, ging zij naar school. En
daar hare moeder haar reeds geleerd had om te werken,
had ze in school ook altijd haar werk op tijd gereed.
Nooit behoefde ze in school te blijven, omdat ze lui ge-
weest was. En als de tijd van leeren en spelen om was,
dan hielp ze hare moeder altijd gaarne bij het huiselijk
werk.
Maar ge hadt Lina eens moeten zien, toen ze twaalf
jaar was! Toen kon ze bijna alles doen, wat er in huis
noodig is. Zij kon vlug vuur aanleggen en koffie zetten.
Zij kon de kamer aanvegen en het stof afnemen. Zij
kon netjes de tafel dekken en ook afnemen, en de borden
wasschen, net zoo schoon, als Moeder zelve. Zij kon
breien en stoppen, en naaien kon zij ook al flink. Ja,
als Moeder eens ziek was en een heelen dag te bed moest
blijven , dan kon Lina al het werk doen: aardappels schil-
len en koken, vleesch braden, de bedden opmaken, en
alles, wat er maar noodig was.
De buurvrouwen merkten het wel, dat Lina al zoo
flink kon werken, en eene van die buurvrouwen kwam
eens bij Lina's moeder en zei: »Zeg mij toch eens, hoe
het komt, dat Lina al zoo flink en netjes alles kan doen.
Mijne dochter is al veertien jaar, al twee jaar ouder dan
Lina, en zij steekt nog geene hand uit. Toen zij klein
was, wilde zij wel helpen, maar zij kon niet, en nu zij
groot is, wil zij niet."
»Ja," zei Lina's moeder, »dat is het juist. Toen uwe
dochter klein was, en u wilde helpen, hadt ge haar moe-