Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
ook een jongetje, net zoo'n jongetje, als hij zelf was.
Hij meende, dat er werkelijk een jongen stond; hij wist
nog niet, dat het maar een beeld van hem was; hij wist
nog niet, dat het licht hem daar heel netjes had afge-
teekend.
Eerst vond de kleine jongen het heel aardig in den spie-
gel te kijken. Hij keek heel vriendelijk uit, ende kleine
jongen achter den spiegel deed evenzoo. Maar toen
— toen trok hij een heel leelijk gezicht, en achter den
spiegel — daar zag hij een kleine jongen met een heel
leelijk gezicht. Dat stond den jongen niet best aan. Hij
schudde hem de vuist toe, — maar de jongen achter
den spiegel schudde hem ook dadelijk de vuist toe.
Nu werd de kleine jongen boos; hij wilde den kleinen
jongen achter den spiegel slaan; hij kwam al nader bij
den spiegel en de jongen naderde ook; toen sloeg hij
toe — hij sloeg den spiegel stuk en bezeerde zijne hand.
Toen aan het schreien.
Zijne moeder kwam op het geschrei toe, en begreep
al gauw, hoe het gebeurd was. »Ja," zei de moeder,
»nu hebt ge dien mooien spiegel stuk geslagen, en je hand
bezeerd op den koop toe. Dat komt er van, als men
niet vriendelijk en lief uitkijkt. Gij hebt zeker een leelijk
gezicht getrokken, en misschien hebt ge wel met de vuist
gedreigd?" — »Ja, Moeder!" zei de jongen schreiend.
»Daar hebt ge 'tal," zei de moeder. »Dat hadt ge
niet moeten doen. Kijk maar eens in het stuk spiegel,
dat nog heel is. Lacht gij, dan lacht hij ook; kijkt ge