Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
dat ik wel kon verdrinken, omdat ik nog zoo'n klein
ventje ben."
Thomas kroop al dichter bij den waterkant, en hoe
dichter hij bij 't water kwam, hoe grooter trek hij kreeg
om zich ook eens te baden, om ook eens »kopje onder"
te doen, net als de eenden. »Kom, kom", zei hij, »hoe
zou ik kunnen verdrinken, ik ben toch zoo klein niet
meer, en zoo dom ben ik ook niet. Ik ben toch veel
slimmer, zou ik zeggen, dan die domme eenden en die
verdrinken immers ook niet ? Komaan, ik zal 't maar
eens wagen." En hij begon reeds zijne kleeren uit te
trekken om in 't water te gaan.
Terwijl hij zich uittrok, stak een kikvorsch zijn dikken
kop boven 't water en riep: »kwak, kwak!"
't Was net, of de kikvorsch riep: »Wachtje, wacht
je 1" Dat wil zeggen: »Doe 't niet, Thomas, doe 't niet!" —
Ja, zoo gaat het: als men wat verkeerds doet, is men
niet recht gerust. Dan is 't net, of de dieren spreken en
de boomen fluisteren. En zoo ging het Thomas ook.
Maar Thomas was nu al uitgekleed, en wilde niet naar
den kikvorsch luisteren.
»Marsch! weg met je, eenden!" riep hij, »nu kom ik
er aan!"
»Kwak, kwak, kwak", riep de woerd, en alleeenden
zwommen naar hem toe, en nu klauterden ze samen op
den wal. »Nu, die eenden zijn zeer gehoorzaam", dacht
Thomas, »en nu schoot het hem te binnen, dat hij zelf
een ongehoorzame jongen was. Maar hij zou zeer voor-