Boekgegevens
Titel: Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Auteur: Ankum, L. van
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-237
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200070
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zaadkorrels: vertellingen ten dienste van de zedelijke opvoeding der leerlingen van 6 tot 8 jaar
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
rustig zitten met de handen in den schoot, of hield zich
bezig met het vlechten van een korfje of een matje.
»Waarom zou dat meisje daar toch zoo vaak en zoo
alleen zitten? Waarom zou ze niet met de andere kin-
deren spelen? Waarom zou ze niet wandelen?" — Zoo
dacht Bertha. En op een namiddag ging ze eens naar
haar toe om haar dat te vragen.
»Ge zit daar zoo alleen," zei Bertha. »Waarom speelt
ge niet met de andere kinderen? Wilt ge met mij spelen?"
Josina — zoo heette het meisje — schudde het hoofd
en wees met haar vinger naar hare oogen, die ze hield
neergeslagen. »Ik kan niet zien," zei Josina. Al sedert
twee maanden zie ik geen huis of boom. Ik kan zelfs
mijne moeder niet zien. "t Is altijd nacht voor mij."
Bertha schikte wat dichter bij haar en zag haar in de
oogen. »Kunt ge niets zien?" vroeg ze, »kunt ge de
groene boomen, de kinderen, die daar spelen, en mij
heelemaal niet zien?"
Josina schudde weder het hoofd. »Ik zie niets," zei
ze treurig. »Voor twee maanden ben ik heel ziek geweest
en toen ben ik blind geworden."
Dat speet Bertha zeer. Zij vatte Josina's hand en zei
op medelijdenden toon: »Arm meisje, zoo jong nog, en
nu al blind. En 't is toch zoo heerlijk, de bloemen, de
boomen en den blauwen hemel te zien, en 't is zoo goed,
vader en moeder in het aangezicht te kijken." — Toen
stond ze plotseling op en zei: »Morgen kom ik op deze
bank weer een poosje bij je."
L. van Ankum, Zaadkorrels. 7