Boekgegevens
Titel: Gezangboek, ten dienste der lagere scholen: inhoudende alle verschillende wijzen der Psalmen, welke bij de Hervormde Kerk, in Nederland, in gebruik zijn.
Auteur: Beins, Jan Frederik
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1834
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 950
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200069
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Nederlandse Hervormde kerk, Liedboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gezangboek, ten dienste der lagere scholen: inhoudende alle verschillende wijzen der Psalmen, welke bij de Hervormde Kerk, in Nederland, in gebruik zijn.
Vorige scan Volgende scanScanned page
8S
INHOUD.
Mijn toevcrhat is
Ps.
God. X Geb.
des Heeren
N.
Niets heeft de raensdi bui-
ten God . ^ . 14
Noodlijdenden zijn wij hulp
verschuldigd . . 40
Naar mate wij zaaijen, zul-
len wij maaijen . . 05
Q-
Ons leven is gelijk eene bloem 56
Ons streven zij naar deugd . 5S
Ons leven is ccne reis naar
beter Vaderland . .89
Onze bestemming is niet
voor deze aarde • .121
Onderzoek u zei ven gedurig , 123
Ons lot berust bij God . 150
Ontwikkeling. XII Art. des Ge-
looFs C2dc berijming)
Ps.
V.
P.
Prijs den Heer
S.
Strijd tegen het kwaad
Spreek nooit opzettelijk on-
waarheid .
Steel niet
Standvastigheid •
Stel uwen rijkdom niet in
aardsch goed • .
T.
Troost in smart
Treedt voort op het pad der
deugd
Verbreide het goede . . 33
Voor- en tegenspoed komen
van God . . ,61
Volbreng uwen pUgt uit
liefde tot God . . Cl
Vergeef gaarne . . 107
Vrede zij den vreedzamcn . 122
Verwacht uwe hulp van
God. Dankzegging na het eten.
92
57
87
114
130
143
119
W.
Wcest niet afgunstig
Weest niet hoogmoedig
Weest niet eigenzinnig
Wees niet jegens u zeiven,
maar jegens anderen toe-
geeHijk
Wees nederig . .
Wees een volgeling van
JEZUS • •
AVerpt uwe bekommernissen
op den Heer
Wees matig
W^ces spaarzaam, maar niet
gicriiï of schraapzuchüg .
Wat gij aan den armen doet,
wil Jezus rekenen, of gij
het aan hem deedt
Waartoe ben ik op deze
aarde ? . . .
Z.
Zachtmoedigheid
Zingt Gode lot' .
Zaait, wanneer gij wcnscht
te maaijen . .
Zalig is het vooruitzigt der
vromen.
12
15
59
79
80
83
85
105
103
12S
149
31
9ti
120
12G