Boekgegevens
Titel: Gezangboek, ten dienste der lagere scholen: inhoudende alle verschillende wijzen der Psalmen, welke bij de Hervormde Kerk, in Nederland, in gebruik zijn.
Auteur: Beins, Jan Frederik
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1834
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 950
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200069
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Nederlandse Hervormde kerk, Liedboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gezangboek, ten dienste der lagere scholen: inhoudende alle verschillende wijzen der Psalmen, welke bij de Hervormde Kerk, in Nederland, in gebruik zijn.
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD.
S7
Elk mensch heeft aanspraak
op onze hulp
Een blij vooruitzigt verligt
onzen last
Eigenwaan is zelfbedrog
Een kind heeft hulp noodig .
Eer dc ouden
G.
God is Maker en Onderliou
der van alles
God is vader
God redt in nood
God is eindeloos in magt
God i.s alwetend
God is regtvaardig .
Gods alniagc bragt alles ui
niet voort
Gematigde vrolijkheid is ge
oorlobfd
God is groot
Gods Helde in den nacht
God is zoo wel Maker de
dieren, als van de Menschen
God is liefde
God is enkel vaderliefde
God straft het kwade
God is onbegrijpelijk groo
in magt
Gods woord verspreidt zie
over de geheele aarde
Gezcggelijkheid iseeneschoo
ne deugd
Gods majesteit in de natuur
Gedenk in uwe jeugd aan
uwen Schepper
H.
Hebt geduld
Het vertrouwen
Het goede voornemen
Hoe rijk is de zomer
Het kwaad straf: zich zelven
Hoe groot is de menschen
liefde van God in het
zenden van Jezus .
Ps.!
ilHet geruste gemoed
>4 'Hoe snel vervUes^t c
84 |Hoe snel vervliegt de tijd .
iiHet geloof in God is heil
97 I in tegenspoed
99 Hoe zalia: is het een kind
1^5
146
10
23
24
28
29
37
47
49
60
75
102
llü
112
113
115
124
135
138
42
Ps.
54
65
73
103
van God te zijn
Hebt £ieene vreu.^^de in het
verdriet van anderen , 129
Hebt elktinder lief . . 137
iliet is volbnigt. LoFz. v. Simeon
Het aardsche "begeeft ons. XH Art.
des geloofs (1ste berijm.) 2de vs.
I.
Ik moet mijne ouders lief-
hebben ... 4
Ik ben een mensch ^ . 27
lederen dag komen wij den
dood nader • . 78
J.
Jezus is een kinder\Ticnd . 16
Jezus brenpit ons heil aan . 17
Jezus onderwerpt zich aan
zijnen Vader . . 48
Jezus aan het kruis . • 61
Jezus werd tot ons heil ge-
boren , . .81
laag naar ware wijsheid . 91
Jezus leeft. Lolz. ^van Zacharias
Jezus geeft gaarne zijne hulp. XII
Art, des Geloofs (eerste berijm.)
Jezus is ons hoogste goed. Rede-
zang voor de Predikaue
L.
Lof der deugd
Loon der deugd
Liefde werke liefde
Mijdt de
zonde
M,
gelegenheid tot
I3&
m
134
Mijn