Boekgegevens
Titel: Gezangboek, ten dienste der lagere scholen: inhoudende alle verschillende wijzen der Psalmen, welke bij de Hervormde Kerk, in Nederland, in gebruik zijn.
Auteur: Beins, Jan Frederik
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1834
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 950
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200069
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Nederlandse Hervormde kerk, Liedboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gezangboek, ten dienste der lagere scholen: inhoudende alle verschillende wijzen der Psalmen, welke bij de Hervormde Kerk, in Nederland, in gebruik zijn.
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD.

A.
Aan God . •
Alle menschen hebben aan
spraak op onze liel'de
Aan het Vaderland .
Aan God
Aan Jezus
Alles bestaat door God
B,
Ps.
1
2
13
20
133
147
11
Benijdt niemand
Bidden en werken moeten
gepaard gaan
Bedoel in alles Gods eer ,
Bevordert de eendragc
Beproef eerst uwe eijiene
krachten voor j^ij de hulp
eens anderen inroept
Betrouw uw lot aan God
Bedek de fouten van anderen
met den mantel der liefde . Be-
dez. voor het eten
Betracht uwen pligt. Avondzang
104
117
De aarde zal niet altijd onze
woon- noch bewaarplaats
zijn
De mensch is edeler, dan de
dieren
Door deel te nemen in den
tegenspoed van anderen ver-
mindert men hunnen last .
De herfst . ' .
Die zijne schuld opregtvoor
God belijdt, vindt vcrge-
d.
De bijbel is een onschatbaar
boek
Deugd wordt beloond
De roem der menschen is,
ijdelheid
De lente is rijk in zegeningen
De mcnsch moet eenmaa
sterven
De winter is nuttig .
Die te vreden is,"is rijk
Dc veinsaard is voor zich
zelvcn ongelukkig .
De morï^cnstond
De handelingen van God
zijn altijd wijsheid •
De deugdzame mensch ziet
blijde ded morgenstond der
eeuwigheid aanbreken
De mensch moet eiken dag
wijzer cn beter worden
Doe uwen vijand goed, en
hij zal uw vriend worden
De oogst beloont zweet cn
moeite
De schijndeugd is bij God
niet aangenaam . .
De wijze volgt den wijzen .
IDc gevolgen der onwaarheid .
7 De jeugd'is de beste leertijd .
19 Dc mcnsch begrijpt Gods
II grootheid niet •
18 De herders verheugden zich
Ps.
39
41
43
44
46
50
77
83
-93
94
100
101
125
132
141
148
in het veld van Bethlehem. Lofz.
van Maria.
e.
22
32
34
35
i Er is een leven na dit leven
36, Elk oefcne waar medelijden