Boekgegevens
Titel: Gezangboek, ten dienste der lagere scholen: inhoudende alle verschillende wijzen der Psalmen, welke bij de Hervormde Kerk, in Nederland, in gebruik zijn.
Auteur: Beins, Jan Frederik
Uitgave: Groningen: J. Oomkens, 1834
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 950
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200069
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: liturgie
Trefwoord: Nederlandse Hervormde kerk, Liedboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Gezangboek, ten dienste der lagere scholen: inhoudende alle verschillende wijzen der Psalmen, welke bij de Hervormde Kerk, in Nederland, in gebruik zijn.
Vorige scan Volgende scanScanned page
V O ORBERIG T.
Seirehkehjk genomen, heejt ook het Gcsiaog in onze /«••
gere scholen , met de heroorrnins hel ondenvijs , octl
gCivonnen; maar hoe hiJlijk is niet de eisch der ouders ,
dat hunne hinderen niet aUeen aangename en nuttige
zangstukjes en liedjes^ die spoedig ^ na het verlaten der*
school y vergeten zijn ^ maar ook psalmnn en getangvn
leer en zingen, — En daar eene verzameling van al de
f/salrnen , enz, , derzelver huoge waarde voor bejaarden daar-
gelaten , even min gescJiikt is tot een algemeen gezangboek
voor de jeugd y als de geheele J) ij bel als een algemeen lees"
boek voor dezelve kan beschoutvd worden ; zoo zou ^ volgens
het oordeel van deskundigen , een gezangboek , inhoudende
alle verschillende wijzen der psalmen ^ ent, ^ in de Her vorm da
kerk in Nederland in gebruik , wenschelijk zijn , om dé
jeugd de zangwijzen der psalmen , ent, *eigen te maken , cn
haar y onder het zingen^ nuttig ie zijn.
Het moeijélijke, om zoo vele onderscheidene, voor dit.
doel geschikte, onderwerpen ie vinden, en dezelve , over-
eenkomstig de hoedanigheid der vvijzen , nnnr de aan-^
gewezene maten ie bearbeiden ^ deed mij lang be-
shtiieloos blijven , om aan hel, dnavloe herhaald , unnzfyek
te