Boekgegevens
Titel: Abrégé de la grammaire française
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1866
2e éd; 1e dr.: 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1036
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200062
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Abrégé de la grammaire française
Vorige scan Volgende scanScanned page
143.
pal, s. m., 'paal.
pâlir, V. n., mrbleeken.
paraître v. n., verschijnen.
parce que, i^uiij., dewijl,
omdat.
parent, s. m., bloedver-
parenté, s. f. , bloedverwant-
schap.
s'occuper, v. p., zich bezig
houdtn.
œil, s. m., oog.
les on dit, s, m., de
praatjes.
oHenser, v. a., beleedigen.
opération, s. f., bewerking.
opiniâtre, adj., hardnekkig.
opinion, s. f., meening.
s'opposer, v. p., zich ver- ; pareil, adj , dergelijk,
zetten. parfaitement, adv., volko-
les opposés, de tegenoverstaan- men.
den. I parfois, adv., somtijds,
opposition, s. f., tegenoverstel- ' parler haut, hard op spre-
ling. ; ken.
or, s. m., goud. parmi, prep., onder.
orateur, s. m., redenaar. \ parole, s. f., woord.
ordinairement, adv., gewoon- \ pàques. s. paschen.
lijk, pavlager, v. a,, deehn in.
ordonner, v. a., hevelen. ' particule, s. f., woordje.
orge, s. m., et, f., gerst, \ partie, s. f., gedeelte, par-
tijtje.
partie du inonde, wereld-
deel.
partie du discours, rede-
deel.
partiel,, adj., gedeeltelijk.
partit, V. n., vertrekken.
à partir de, te rekenen van.
partout, adv., overal.
parvenir à, v. n., er in sla-
gen, gerahefi tot.
passage, s. m., doortocht.
passer, v. n., overgaan, aan-
gaan bij.
se passer, v. p., voorvallen.
passion , s. f., hartstocht.
orge perlé, s. m., geperelde
gerst.
orge mondé, s. m. , gepelde
gerst.
origine, s. f., oorsprong.
orgue, s. m., orgel.
orthographe, s. f. , spelling,
oser, v. a., durven.
ôter, v. a. wegnemen.
ouïe, s. f,, gehoor.
outre — en outre, adv., daar-
enboven.
onhiier, v. a., vergelen.
ouvrage , s. m., werk.
P.
Paix , s. 1., vrede.