Boekgegevens
Titel: Abrégé de la grammaire française
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1866
2e éd; 1e dr.: 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1036
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200062
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Abrégé de la grammaire française
Vorige scan Volgende scanScanned page
2
mot, s. vci.yzcoord.
mot à mol, loc. adv., woor-
delijk.
mou, adj. quai., week.
moulin, s. m., moltn.
mouvement, s. m., hewe-
gmij.
moyen, s. m., middel.
au moyen de, lue. prép., door
middel van.
muet, adj. quai., stom.
munitions, s. f., krijgsbehoef-
ten.
multiplier, v. a., vermenigvul-
digtn.
miltitude, s, t., menigtt.
Nager, v. n., zwemmen.
naissance, s. f., geboorte.
naïvement, adv., ongekun-
steld.
narcisse, s. m., narcis.
natal, adj., tot den geboorte-
grond behoorendt.
nécessaire, adj., noodzake-
lijk.
négation, s. i., ontkennend.
négativement, adv., ontken-
nend.
négligent, adj., onacht-
zaam.
négliger, v. a., verwaarloo-
zen.
ne... que, adv., slechts.
nez, s. m., neus.
nier, v. a., ontkennen.
noël, s. m., kersinis.
noir, adj., zwart, snood.
nombre, s. m., getal.
nomination, s. f., benoem
ming.
nommer, v. a., noemen.
nom commun, s. m., gemeen
ztlfst. naamw.
nom propre, s. m. eigen-
naam.
notion, s. f., begrip.
nouveau , adj., nieuw.
nouveau-né, adj., pas geho^
ren.
nouveau-percé, adj., pas opge-
stoken (van een vat.)
nouvelle, s. f., nieuws, tij-
ding.
nu, adj., naakt.
nuire , v. n., benadeelen.
nuit, s. 1., nacht.
nul, adj, ind., geen.
nullement, adv., geenszins.
O.
Obéir, V. n., gehoorzaam.
obéissance, s. 1'., gehoorzaam-
heid.
objet, s. m., voorwerp.
obligation, s. L, verplich-
ting.
obliger, v. a., verplichten.
oblong, adj., langwerpig.
observation, s. 1'., opmer-
king.
obtenir, v. a., verkrijgen.
occasion, s. f., gelegenheid.
occupation, s. f., bezigheid.
occuper, v. a., hedaan.