Boekgegevens
Titel: Abrégé de la grammaire française
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1866
2e éd; 1e dr.: 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1036
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200062
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Abrégé de la grammaire française
Vorige scan Volgende scanScanned page
gai, adj., vroolijk.
garantir, v. a., behoeden
voor.
garde-feu, s. m.. haard-
ijzer.
garder, v. a., bewaren.
général, adj., algemeen.
genou, s. m., knie.
genre, s. m., gedacht.
gens, s. m. et f., lieden.
glacial, adj., tot de koude lucht-
streek behoorende.
gorge, s. f., keel.
gradation, s. f., opklim-
ming.
gras, adj., vet.
grec, adj., grieksch.
gronder, v. a., knorren., be-
knorren.
goutte—ne voir goutte, niets
kunnen zien.
gouvernail, s. ni., roer.
guérison, s., genezing.
H.
s'Habiller, v. p., zich klee-
den.
habit, s, m., kleed, rok.
habitude, s. f., gewoonte.
habituellement, adv., volgens
gewoonte.
hargneux," adj., kitteloorig.
haine, s. f. , haat.
se hâter, v. p., zich haasten.
hauteur , s. f., hoogte.
herbe, s. f., fiant, kruid.
héroisme, s. m., helden-
moed.
hésiter, v. n., aarzelen.
historien, s. m. geschiedschrij-
ver.
hiver, s. m., winter.
honnête, adj.. eerlijk, be-
leefd.
honneur, s. m., eer.
honorer, v. a., eeren.
hormis, prép., uitgezonderd.
hors d'humeur, gramstorig.
hors d'usage, buiten ge-
bruik.
humain , adj., menschelijk.
I*
Idée, s. f., denkbeeld.
idiome , s. m., tongval.
ignorant, adj., onwetend.
ignorer, v. a., niet weten.
ne pas ignorer, v. a., wel
weten.
île, s. f., eiland.
il y îi, er is ; het is geleden.
imaginaire, adj., denkbeeldig.
s'imaginer, v. p., zich ver-
beelden.
imitation, s. 1'., navolging.
immédiatement adv., onmid-
dellijk.
important, adj., belangrijk.
importuner, v. a., laüig val-
len.
impression, s. f., indruk.
imprimeur, s. m., boekdruk-
ker.
incertain, adj., onzeker.
incertitude, s. f., onzeker-
heid.