Boekgegevens
Titel: Abrégé de la grammaire française
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1866
2e éd; 1e dr.: 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1036
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200062
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Abrégé de la grammaire française
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
dnché, s. m., hertogdom.
duo, s. in., tweestemmig ge-
zang.
dur. adj. quai., hard.
durée, s. f. duur.
durement, adv., hardvoch-
tig.
e.
Échapper, v. n., ontsnap-
pen.
éclairer, v. a., verlichten.
éclat, s. m., glans,
éclater, v. n., losbarsten.
éclore, v. n., ontluiken.
écolier, s. m., leerling.
écorce, s. 1"., schors, dikke
schil,
écouter, v. a , luisteren naar,
aanhoor en,
s'écrire, v. p., geschreven wor-
den.
écrou, s. m., moer eener
Schroef.
édifice, s. m., gebouw.
éducation, s. f. opvoeding.
égal, adj., gelijk,
ses égaux, s. m., zljne ge-
lijken.
également, adv., eveneens.
égaler, v. a., evenaren.
égalité, s. f., gelijkheid..
à l'égard de, loc. prép., ten
opzichte van,
élégant, adj. sierlijk.
élément, s. m., bestand-
deel,
élevé, adj,, verheven.
élire, v. a., verkiezen,
élider, v. n., weglaten ^eener
letter.
élision, s. f., weglating.
éloigné, part, pass., verwij-
derd.
s'éloigner, v. p., zich verwij-
deren.
éloignement, s. m., verwij-
dering.
embarrassé, adj., verlegen.
émission, s. f., uiting.
émotion, s. f., aandoening.
s'emparer, v. p., zich mees-
ter maken,
empêcher, v. a., verhinde-
ren.
empereur, s. m., keizer.
empire, s. m., keizerrijk.
empirer, v. n., erger wor-
i de 91.
emploi, s. m., gebruikt.
' employer, v. a., gebruiken.
emporter, v. a., medevoeren.
emprunter , v. a., ontleenen ,
borgen.
enceinte, s. f., ingesloten
ruimte.
encouragement, s. m. aanmoe-
diging.
endurci, part. pass., verhard.
s'enfuir, v. p., wegvlieden.
s'enhardir, v. p., zich ver-
stouten.
enjoindre, v. a., gelasten.
s'ennuyer, v. p. zich verve-
len.