Boekgegevens
Titel: Abrégé de la grammaire française
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1866
2e éd; 1e dr.: 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1036
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200062
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Abrégé de la grammaire française
Vorige scan Volgende scanScanned page
131
prendre en considération, v. a., | èlre convenu, v. n., overem
acht slaan op.
considérer, v. a., heschou-
wen.
consolateur, adj., vertroos-
tend.
consonne, s. t., medeklinker.
constant, adj., bepaald^ stand-
vaüig.
constituer, v. a., aanstellen^
instellen.
se construire avec, v. p., ge-
bruikt worden met.
content, adj., tevreden.
contenter, v. a., tevreden stel-
len.
continuation, s, f., voortzet-
ting,
continuel, adj., moridureiid.
continuer, v. a., voortzetten.,
vervolgen.
contraction, s. C., aamentrek-
kin%.
contraindre, v. a,, noodza-
ken.
contraire, s. m., tegendeel.
au contraire, loc. adv., integen-
deel.
gekomen zijn.
conversation, s. f., gesprek.
convives, s. m., gasten.
corail, s. m., koraal.
corps, s. m., lichaam.
correspondre, v. n., beantwoord
den aan.
se correspondre, v. p., met
elkander overeenstemmen.
se corriger, v. p., zich ver-
beteren.
côté, s. m., kant.
cou, s. m,, hais.
se coucher, v, p., gaait sla-
pen.
coucou, s. m., koekkoek,
couper, v. a., snijden.
couple, s. in. et t., paar,
koppel.
courageux, adj., moedig.
coûter , v. a., kosten.
coutume, s. i., gewoonte,
craindre, v. a., vreezen.
crainte, s. f., vrees.
créancier, s. m., schuld'
eischer.
créer, v. a., scheppen, he-
noeàtert, tot.
contrée, s. f., landstreek.
contredire, v. a., tegenspre- \ crème, s. 1'., room,,
leen, j creux, adj., hol.
convenable, adj., passende, \ croire, v. a., gelooven,
convenablement, adv., hehcor- croître, v. n., groeien.
lijk. j croix, s. 1'. , kruis,
convenir, v. n., passen. cruel, adj., wreed.
avoir convenu, v. n., naar cueillir, v. •a.. ^ plukken,
iemands zin geweest zijn. cultiver, v. a., aanhtceelcen.
0*