Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
88
beurt er, als men zoutzuur verhit ? Noem de voornaamste
eigenschappen van zoutzuurgas. Hoe zal men aantoonen,
dat dit gas zwaarder is dan de lucht ? Kan men door
koking al het gas uit het zoutzuur verwijderen ? Wat ge-
beurt er bij verwarming van ammonia? Geef de voornaam-
ste kenmerken op van ammoniakgas. Kan men door ko-
king al het gas uit de ammonia verdrijven? Wanneer zegt
men, dat eene vloeistof zuur reageert ? Wanneer zegt men,
dat zij alkalisch reageert ? Wat verstaat men door het neu-
traliseeren of verzadigen van eene zure vloeistof? en van
eene alkalische ? Welke -stof ontstaat er, als men zoutzuur
met ammonia neutraliseert ? Hoe zal men aantoonen, dat
deze stof niet reeds in het zoutzuur of in de ammonia
aanwezig was ? Hebben wij reeds vroeger voorbeelden ge-
zien van stoffen, ' die geheel verdwenen en andere stoffen
deden ontstaan ? Wat is de witte rook, die zich vormt in
eene klok, waarin men een schaaltje met zoutzuur en een
schaaltje met ammonia gebracht heeft? Wat is eene pipet?
Wat is eene buret? Wat gebeurt er, als men op soda
zoutzuur laat werken ? Noem eenige kenmerken van het
koolzuurgas. Hoe kan men uit soda keukenzout maken ?
Reageert de oplossing van keukenzout zuur of alkalisch ?
Hoe werkt zoutzuur op potasch, kalksteen en marmer ?
Waarom noemt men marmer ook wel koolzure kalk ? Hoe
kan men aantoonen, dat bij het branden van marmer
koolzuur ontwijkt ? Hoe kan men laten zien, dat koolzuur
zwaarder is dan lucht ? Hoe maakt men uit potasch chloor-
kalium, uit marmer chloorcalcium? Geef eenige kenmerken op
van het zwavelzuur. Welke stoffen kan men gebruiken, om zwa-
velzuur te neutraliseeren? Wat is een zout? Welke zouten van
het zoutzuur zijn u bekend? welke zwavelzure zouten? welke
koolzure zouten ? Met denzelfden naam soda worden twee ver-
schillende stoffen genoemd; wat is het onderscheid tusschen die
twee? Welke twee verschillende stoffen worden potasch genoemd?
Geef eenige voorwerpen op, die koolzure kalk bevatten? Aan
welke eigenschappen kan men het salpeterzuur herkennen ? Hoe
werkt salpeterzuur op soda, op potasch, op marmer? Welke
soorten van azijn onderscheidt men? Zijn al deze azijnen even