Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
i "
voert, slechts even in de vloeistof komen. Het water aan de opper-
vlakte kleurt zich rood en zakt naar beneden; al het gas, dat men
in de vloeistof leidt, wordt door het water opgelost.
Hoe zou men uit keukenzout vloeibaa,r zoutzuur maken ? Bereiding
van het zoutzuur in de soda-fabrieken.
Wanneer men zwavelzuur verhit met een zout, dat gevormd
wordt door zoutzuur te neutraliseeren, dan wordt er zoutzuur uit-
gedreven en er ontstaat eeti zwavelzuur zout.
iggste Proef Men toont aan, dat ook chloorammonium, chloor-
kalium en chloorcalcium met zwavelzuur zoutzuur geven, door
kleine hoeveelheden van deze zouten in reageerbuisjes met sterk
zwavelzuur te vermengen. Men zorgt hierbij, niet al te veel zout-
zuurgas in het vertrek te laten komen, door de buisjes uit de
kamer te brengen, zoodra men de vorming van zoutzuur gezien
heeft. Of wel, men belet de verdere ontwikkeling van het gasvor-
mige zoutzuur door in het buisje water te droppelen, waarin zich
het gas oplost.
Van de vijf zuren, die wij tot nog toe hebben leeren
kennen, wordt het koolzuur door al de andere uit zijne
zouten gedreven. Het zwavelzuur daarentegen drijft de vier
andere zuren uit hunne zouten. Men zegt daarom, dat
het zwavelzuur het sterkste is van deze zuren, het kool-
zuur het zwakste. Wat de drie andere zuren aangaat, zoo
kan men naar verkiezing de proef zoo inrichten, dat het
zoutzuur het salpeterzuur uitdrijft of wel omgekeerd. Even-
zoo met zoutzuur en azijnzuur, met salpeterzuur en azijn-
zuur. In zeldzame gevallen kan ook het • sterke zwavelzuur door
een van deze zuren worden uitgedreven, en het zwakke koolzuur
een der andere zuren verdrijven.
VRAGEN TER HERHALING.
Welke van de behandelde stoffen kleuren lakmoes rood;
welke kleuren het roode lakmoes weder blauw ? Wat ge-