Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
ziet men eenen lichtbruinen damp boven de vloeistof in de flesch.
Het zuivere salpeterzuur is eene kleurlooze vloeistof, die echter bij
het bewaren weldra het voorkomen aanneemt van het salpeterzuur
van den handel.
i6oate Proef. Men laat het salpeterzuur in een reageerbuisje wer-
ken op hout, kurk, papier, katoen, wol en leder.
Het salpeterzuur werkt evenals het zwavelzuur zeer krachtig
op plantaardige en dierlijke stoffen; somtnige van de laatste wor-
den door het zuur geel gekleurd. (Werking van het salpeterzuur op
de menschelijke huid en nagels.) Ook het salpeterzuur is dus een
hevig vergif.
i6i»te Proef. Men herhaalt met salpeterzuur de 155«*« en 156«'«
Proef.
Wanneer men salpeterzuur en water mengt, verwarynen zij zich ;
de verwart7ting is echter niet zoo sterk als bij zwavelzuur en
water.
Verdund salpeterzuur werkt niet zoo krachtig op plantaardige
en dierlijke stoffen als sterk salpeterzuur; ook door verdund sal-
peterzuur worden sommige dierlijke stoffen geel gekleurd.
1628'e Proef. Men verdunt 50 CC. salpeterzuur met 500 CC.
water, en herhaalt met 50 CC. van het mengsel de i428te en
I43»t« Proef
Lakmoesvocht wordt door salpeterzuur rood gekleurd. Salpeter-
zuur kan door ammonia geneutraliseerd, met a?nmonia verzadigd,
worden.
Bij het indampen van de neutrale vloeistof, die men verkrijgt
door salpeterzuur met ammonia te neutraliseeren, houdt men een wit
poeder over, dat men salpeterzure ammotiia noemt.
1638'e Proef. Men herhaalt de isS'»« Proef met salpeterzuur in
plaats van zwavelzuur. Men verkrijgt uit al de stoffen, die met salpe-
terzuur behandeld worden, koolzuur en oplossingen, die bij indamping
witte zouten achterlaten, welke men salpeterzure zouten noemt.
Door het nerUraliseere7i vaii salpeterzuur vormeti zich de vol-
gende zoute7t :
met ammonia .... salpeterzure a7n7notiia
met potasch .... salpelerzure potasch {salpeter)
met soda.....salpeterzure soda
met kalk.....salpeterzure kalk.