Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
83
laatste gevallen wordt bij de vorming van het zout koolzuur uit-
gedreven.
Marmer bestaat uit koolzuur en kalk, zooals ons bij de vergelij-
kiijg van de 148'*® en 149'*® Proef is gebleken. Het vkfordt daarom
koolzure kalk genoemd. Dezelfde koolzure kalk is tevens het voor-
naamste bestanddeel van kalksteen en schelpen. Ook de stof, die men
in de winkels soda noemt, bestaat uit koolzuur met nog iets anders,
dat wij eerst later zullen te zien krijgen en dat men eveneens soda
heeft genoemd, omdat men deze stof in vroegeren tijd niet van de
gewone soda wist te onderscheiden. Behouden wij dus den naam
soda voor die nieuwe stof, dan moet de andere koolzure soda hee-
ten; zij bestaat uit koolzuur en soda. Zoo behoort ook de stof, die
men in den handel potasch noemt, koolzure potasch te heeten; zij
bevat koolzuur en iets anders, dat men eveneens potasch heeft ge-
noemd. Zoo verkrijgen wij het volgende lijstje van de ons bekende
koolzure zouten: ')
Koolzure potasch (gewoonlijk potasch genoemd, en onder dien
naam op blz. 9 beschreven)
Koolzure soda (gewoonlijk soda genoemd, en onder dien naam
op blz. 8 beschreven)
Koolzure kalk (marmer, in kalksteen, in schelpen).
159«« Proef. Men brengt eierschalen en stukken been in een
reageerbuisje met zoutzuur in aanraking, en dampt de oplossing der
eierschalen tot droog toe in.
Elk dezer stoffen ontwikkelt koolzuur; de eierschalen lossen nage-
noeg geheel op, de beenderen voor een gedeelte. Bij het indampen
van de beide oplossingen verkrijgt men chloorcalcium. Dit is echter
bij de beenderen niet gemakkelijk te zien, daar het chloorcalcium
met eene andere stof gemengd is.
Koolztcre kalk is een hoofdbestanddeel van eierschalen en beenderen.
45. SALPETERZUUR OF STERKWATER.
Het salpeterzuur, dat in den handel voorkomt, is eene lichtgeel
gekleurde vloeistof van eenen eigenaardigen reuk, die nevels ver-
spreidt, als men de flesch opent, waarin zij besloten is. Gewoonlijk
') Dat het koolzuur een zuur is, zal ons weldra blijken.
6*