Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
Bij het vermengen van vloeibaar zoutzuur en %'an vloeibare
ammonia in eene behoorlijke verhouding, verdwijnen beide stoffen,
en er ontstaat eene vaste stof, die zich in het water oplost en
door indamping van het water daaruit verkregen kan worden.
Deze vaste stof was 7iiet aanwezig in het zoutzuur en ook niet in
de ammonia.
Men zie de 52^'«, 57'»% sS®'", óo^e en 64"« Proef.
144S'® Proef Men brengt een gedeelte van de droge stof, die
men bij de vorige proef heeft verkregen, in een klein reageerbuisje
van Boheemsch glas en verwarmt het. Een ander gedeelte lost men
in niet te veel water op en proeft het.
De smaak van de witte stof gelijkt volkomen op dien van chloor-
ammonium. Ook kan zij evenals chloorammonium gesublimeerd
worden.
Door vloeibaar zoutzuur en vloeibare ammonia in behoorlijke
verhouding te vermengen, verkrijgt men eene neutraal reageer ende
vloeistof, die niets anders is dan eene oplossing van chloorammo-
nium in water.
Men zie over chloorammonium bldz. 46.
Wat zou de witte rook wel geweest zijn, die zich bij de 141®'«
Proef vormde?
42. ZOUTZUUR EN SODA.
145®'« Proef Men maakt eene verzadigde oplossing van soda en
brengt daarvan omstreeks 50 CC. in een hoog cylinderglas. Men kleurt
de oplossing met wat lakmoes blauw, en voegt, bij kleine gedeelten,
sterk zoutzuur toe.
Er ontstaat eene hevige opbruising; het schuim vult een groot
deel van het cylinderglas. Nadat het schuim eenigszins gezakt is, en
de vloeistof rustig is geworden, voegt men zoutzuur toe, laat het
schuim weder zakken, voegt nog eens zoutzuur toe, en gaat op die
wijze voort, totdat de vloeistof blijvend rood gekleurd is. Nu en dan
brengt men eenen brandenden zwavelstok boven in het cylinderglas.
De vlam wordt door het ontwijkende gas uitgebluscht.
Bij het vermengen van soda met zoutzuur ontwijkt ee?i gas,
waarin eene vlam niet kan blijven voortbranden.
146»»«= Proef. Men verdunt de sterke soda-oplossing met water