Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
komt er weldra een oogenblik, waarop de kleur in blauw overgaat,
en ook bij omroering blauw blijft. Men leest
op de buret af, hoeveel CC. ammonia noodig
geweest zijn om dit te bewerken. Voegt men
nu nog een paar droppels ammonia toe, dan
blijft de kleur blauw. Laat men uit de pipet
eenige droppels zoutzuur toevloeien, dan
wordt het mengsel weder rood; door ammonia
kan men het nog eens blauw maken, enz.
Men weet dus door deze proef, hoeveel
CC. van de verdunde ammonia noodig zijn,
om de roode kleur van het lakmoes, dat met
50 CC. van het verdunde zoutzuur gemengd
is, in blauw te veranderen. Voegt men niet
meer ammonia toe dan volstrekt noodig is
om de roode kleur weg te nemen, dan blijft
zoowel een rood, als een bla^uw lakmoespa-
piertje in het mengsel geheel onveranderd.
Men zegt daarom, dat de vloeistof nentraal reageert.
Het mengen, van ammonia en zoutzuur in zoodanige verhouding,
dat het mengsel neutraal reageert, noemt men het neutraliseere?i
of verzadigen van die vloeistoffen.
143»'« Proef Men neutraliseert 50 CC. van het verdunde zoutzuur
met ammonia. Men weet door de vorige proef, hoeveel ammonia men
daarvoor noodig heeft. Daar de uitkomst van deze proef echter niet
volkomen nauwkeurig is, brengt men, als men bijna genoeg ammonia
heeft toegevoegd, nu en dan eenen droppel van het zoutzuur op een
blauw lakmoespapiertje en houdt met de toevoeging van ammonia
terstond op, zoodra het zoutzuur de kleur van het papier niet meer
verandert. Het neutrale mengsel van ammonia en zoutzuur wordt,
bij eene matige warmte, in een porseleinen schaaltje ingedampt. Kr
komt geen ammoniakgas uit en ook geen zoutzuurgas. Tegen het
einde van de verdamping brengt men het porseleinen schaaltje in
eenen ring van den filtreerstandaard, onmiddelijk boven eene grootere
schaal, waarin men water aan de Vodk houdt {em waterbad). Nadat
de verdamping is afgeloopen, blijft er een wit, zoutachtig lichaam
over, terwijl bij de 137®"' en 138ste Proef gebleken is, dat zoutzuur
en ammonia, ieder afzonderlijk verhit, niets achterlaten.