Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
uitgebreid lager onderwijs en voor sommige lagere middelbare
scholen schijnt het mij aanbevelenswaardig.
De heer h. j. Harting bank, instrumentmaker te Utrecht,
heeft de moeite genomen de achter den eersten druk geplaatste lijst
van instrumenten en chemicalieti, die bij het gebruik van dezen
Leiddraad noodig, of althans wenschelijk zijn, in overeenstemming
te brengen met den inhoud der tweede uitgave. Hij heeft daardoor
zonder twijfel de bruikbaarheid van het werk verhoogd en mij
eenen dienst bewezen, waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben.
Over de methode van het onderwijs in de kennis der natuur
aan eerstbeginnenden, die in dit werk gevolgd wordt, zal ik in
dit voorbericht niet uitweiden. De lezer, die deze methode zelve en
de gronden, waarop zij berust, nader wil leeren kennen, kan het
een en ander daarover vinden o. a. in een Gidsartikel van Februari
1870, getiteld: „de Scheikunde in de Volksschool". Ofschoon mijne
denkbeeldeti over onderwijs en opvoeding sedert dien tijd niet
onbelangrijke wijzigingen hebben ondergaan, en ik daarom niet
meer dat opstel in zijn geheel als de uitdrukking van mijne
overtuiging zou kunnen erkennen, komen mij de daarin voorko-
mende beschouwingeti over het onderwijs in de kennis der natuur
nog altijd voor in hoofdzaak juist te zijn.
Amstfidam, 26 Oct. 1888. De Schr,ijver.