Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Van het boek, welks tweede uitgave de lezer in de volgetide
bladzijden vindt, was de eerste druk sedert geruimen tijd uit-
verkocht. Daar het dikwijls ontboden werd, heb ik gemeend voor
een nieuwen druk te moeten zorgen, ofschoon ik in de laatste
jaren geen gelegenheid had zelf de soort van onderwijs te geven,
waarvoor deze Leiddraad eene handleiding tracht te zijn. De
naam van het werk van Dr. r. arendt, dat mij indertijd aan-
leiding gaf deze handleiding te schrijven, is op den titel behouden
gebleven, al wijkt tnijne behandelingswijze thans nog iets meer
van die van arendt af, dan reeds bij den eersten druk het
ger/al was.
Ik hoop dat mijn boek ook in zijn nieuwen vorm naast de
soortgelijke werken, in de laatste jaren verschetien, zijn weg zal
vindeti en voor vele onderwijzers een htdpmiddel zal zijn bij de
niet gemakkelijke taak om bij kinderen een eersten grondslag te
leggen voor eene vruchtbare beoefening der natuurwetenschap.
Voor gewone lagere scholen is het hier geboden onderwijs zoowel
te veelomvattend als te kostbaar. Maar voor scholen van meer