Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
van [de retort een kolfje (ontvanger), plaatst onder het kolfje eene
schaal met koud water en distilleert.
De vloeistof begint bij ongeveer 80 graden te koken; bij voort-
durend koken stijgt het kwik in den thermometer langzamerhand
hooger. Zoodra ongeveer een achtste deel van de vloeistof over-
gedistilleerd is, brengt men het overgedistilleerde vocht uit het
kolfje in een schoon fleschje, legt de kolf weder aan den hals
van de retort en sluit het fleschje met ,eene kurk. Op dezelfde
wijze gaat men voort met het gedistilleerde te verwijderen, telkens
wanneer er omstreeks een achtste van de vloeistof is gedistilleerd.
De thermometer blijft gedurende de geheele proef stijgen en blijft
eindelijk op 100 graden staan, als het laatste gedeelte van de vloei-
stof overdistilleert.
Als de distillatie is afgeloopen, onderzoekt men de acht verschil-
lende vloeistoffen, die men daarbij verkregen heeft en die in acht
afzonderlijke fleschjes bewaard zijn. Wat het eerst overgedistilleerd is,
brandt zeer goed, het is bijna zuivere spiritus; het tweede brandt
minder goed, het is spiritus met wat water; het derde nog minder
goed; het vierde brandt in 't geheel niet, maar heeft nog den reuk
van spiritus; het laatste is zuiver water.
Vloeistoven, die een verschillend kookputit hebben, kunnen ge-
deeltelijk van elkander gescheiden worden, door ze te behandelen
op dezelfde wijze als bij deze proef het mengsel van spiritus en
water. Men kan ze echter op deze wijze niet volkomen van elk-
atider scheiden. Men noemt zulk eene distillatie eene distillatie bij
gedeelten.
Door zulk eene distillatie bij gedeelten verkrijgt men uit den ver-
dunden spiritus, dien men uit aardappelen of uit koorn bereidt, den
brandspiritus.
27. AETHER.
Aether is eene kleurlooze, heldere vloeistof van eenen aangenamen
reuk. Zij is vergiftig en ^ook het aanhoudend inademen van haren
damp is gevaarlijk.
86«*e Proef. Men droppelt op verschillende plaatsen van het ver-