Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
en tracht de beide vloeistoifen met eenen brandenden zwavelstok aan
te steken.
De zuivere spiritus brandt gemakkelijk met eene blauwe vlam,
die niet veel licht geeft; de waterige spiritus brandt niet. Ook de
brandspiritus bevat nog ongeveer een zevende van zijn gewicht
aan water; verwijdert men dit water, dan verkrijgt men den zui-
veren alcohol.
g^ste Proef Men brengt in eene retort, waarin een thermometer
geplaatst is, zuiveren alcohol en verwarmt met eene kleine sjjiritus-
lamp. De thermometer stijgt langzaam tot 78°; bij die temperatuur
begint de vloeistof te koken.
Eerst beslaat, even als bij het distilleeren van water, de buik en
de hals van de retort; daarna vloeit er warme alcohol uit den hals.
Nadat het koken eenige minuten is voortgezet, zijn de buik en de
hals van de retort geheel droog geworden; de retort is met onzicht-
baren damp van alcohol gevuld, en uit den hals komt niets dan
wasem, die in de lucht spoedig verdampt. Legt men nu aan den
hals van de retort eene lange glazen buis aan, dan ziet men vol-
komen hetzelfde als bij het distilleeren van water. Vervangt men
de buis door eenen af koeler, dan kan men den alcohol geheel
overdistilleeren; in de retort blijft niets achter. Teekent men den
tijd aan, die noodig is om den kouden alcohol tot de kookhitte
te verwarmen, en den tijd, die noodig is om met dezelfde vlam
den kokenden alcohol geheel te verkoken, dan ziet men, dat
de laatste tijd meer dan viermaal grooter is dan de eerste.
Brengt men, terwijl de distillatie voortduurt, den bol van den
thermometer uit de vloeistof in den damp, dan blijft het kwik
van den thermometer in den damp even hoog staan als in de
kokende vloeistof.
Het kookpunt van alcohol ligt bij 78°/ alcoholdamp is onzicht-^
baar en droog. Om alcohol van 78 graden in damp van de-
zelfde temperatuur te veranderen, is veel meer wartnte noodig,
dan om dezelfde hoeveelheid kouden alcohol tot 78 graden te ver-
warmen.
gjste Proef. Men mengt gelijke maten brandspiritus en water,
brengt het mengsel in eene retort en bevestigt in de kurk, die de
retort sluit, eenen thermometer op zoodanige wijze, dat de bol ge-
deeltelijk in de vloeistof dompelt. Daarna schuift men over den hals