Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
Het is noodig de retort op metaalgaas te plaatsen, wat ook bij de
vorige proef verkieslijk is.
Reeds bij het begin van de distillatie is het pompwater troebel
geworden; deze troebeling wordt hoe langer hoe sterker en eindelijk
blijft er een vast beslag in de retort terug.
Pompwater bevat dus vaste stoffen in opgelosten toestand. Door
distillatie kan men deze vaste stoffen van het water scheiden. Ge-
distilleerd water bevat geen vaste stoffen. Door distillatie kan men
het water zuiveren.
Wanneer men in dezelfde retort telkens nieuwe hoeveelheden pomp-
water distilleerde, zou het vaste beslag hoe langer hoe dikker worden.
{Ketelsteen in stoomketels).
26. ALCOHOL, SPIRITUS OF WIJNGEEST.
Spiritus is eene kleurlooze vloeistof van eenen aangenamen reuk
en eenen scherpen smaak. Zij is vergiftig.
82"« Proef. Men kleurt brandspiritus met eene oplosbare kleur-
stof, bijv. curcuma. In een hoog cylinderglas brengt men tot op
een derde van de hoogte van deze gekleurde oplossing. Daarna
giet men voorzichtig water in het cylinderglas door eenen trechter
met eene lange buis, die door den alcohol heen tot op den bodem
van het glas reikt.
Het ongekleurde water verzamelt zich in het onderste gedeelte
van het cylinderglas; de gekleurde spiritus stijgt in de hoogte, zonder
zich dadelijk met het water te mengen.
Spiritus is lichter dan water.
Laat men het cylinderglas eenen geruimen tijd staan, dan mengen
zich de vloeistoffen langzamerhand met elkander, en na lang staan
is de vloeistof overal even sterk gekleurd. Schudt men in een beker-
glas een gedeelte van den gekleurden spiritus met water, dan ver-
mengen zich de vloeistoffen dadelijk.
Men kan spiritus mengen met zooveel en zoo weinig water, als
men ivil. Verdunde of waterige spiritus of alcohol.
g^ste Proef. Men brengt in eene schaal brandspiritus, in eene
andere schaal een mengsel van gelijke maten spiritus en water.