Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
dan ontstaan er wolken; gebeurt het laag bij den grond, dan vormt
zich mist.
Zou de stoom, die uit de locomotief bij het fluiten ontsnapt en
zichtbaar wordt, waterdamp zijn of wasem?
De stoom uit de locomotief, de wasem uit eenen theeketel ver-
deelen zich weldra in de lucht en worden onzichtbaar. Deze \eran-
dering is eene gewone verdamping van dezelfde soort als het opdrogen
van natte voorwerpen.
De wasem kan zich gemakkelijk in onzichtbaren damp veran-
deren. Wolken verdwijnen soms zeer snel, een mist trekt dikwijls
spoedig op.
25. DISTILLATIE.
So-'e Proef. Men brengt in dezelfde retort nog eens dezelfde hoe-
veelheid water aan de kook (liefst pompwater). De buis van de retort
heeft men gesloten met eene doorboorde kurk, waarin een thermo-
meter past. Men plaatst den bol van den thermometer in het water
en verhit zoo lang totdat de geheele hals droog is.
De thermometer wijst 100°. Nu brengt men den bol van den ther-
mometer wat hooger, zoodat hij geheel in den damp staat. Het kwik
in den thermometer blijft op 100° staan.
De damp, die uit kokend water opstijgt, is dus niet warmer
en niet kouder dan dat ivater; hij heeft ook de temperatuur van
ICO graden.
Men verbindt nu, terwijl het koken voortduurt, eene lange gla-
zen buis met den hals van de retort door middel van een caout-
chouc-buisje.
De vorming van wasem houdt dadelijk op; de glazen buis beslaat
van binnen met water en wel in de nabijheid van den hals der re-
tort. Deze plaats wordt zeer voelbaar warm. Het beslag in de buis
komt al verder en verder, en overal waar het komt wordt de buis
warm. Weldra droppelt vloeibaar water uit de opening van de buis
en begint zich daar wasem te vertoonen. Gaat men voort met koken,
dan wordt de geheele buis weder droog, van boven af te beginnen,
en er komt geen vloeibaar water meer; de geheele buis is even warm
geworden als de hals van de retort.