Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
voegt bij een gedeelte van de warme oplossing eene slappe oplos-
sing van geel bloedloogzout, die men ook gedurende eenigen tijil
gekookt heeft, bij een ander gedeelte eene oplossing van rood bloéd-
loogzout.
Het eerste mengsel geeft een lichtblauw, het tweede een donker-
blauw neerslag. Laat men het eerste neerslag langen tijd met de lucht
in aanraking, dan wordt het even donker van kleur als het tweede'
Uit dit neerslag kan men de blauwe verfstof verkrijgen, ditberlijnsch
blauw wordt genoemd.
Het gele bloedloogzout wordt gebruikt bij het verven van katoenen
en wollen stoffen.
21. ZURINGZOUT EN ZURINGZUUR.
Zuringzout noemt men kleurlooze kristallen, • die in hunnen vorm
eenigszins gelijken op eenen dobbelsteen; zuringzuur zuilvormige,
gewoonlijk veel kleinere kristallen, die veel gelijken op de kristallen
van engelsch zout. Beide stoffen zijn in water oplosbaar, smaken
scherp zuur en zijn zeer vergiftig.
gjste Proef. Men mengt het afgefiltreerde en uitgewasschen, don-
kerblauwe neerslag van de vorige proef met eene sterke oplossing
van zuringzuur. Het neerslag lost op tot eene donkerblauwe vloeistof.
Deze vloeistof is de gewone blauwe inkt, die zeer vergiftig is.
ößbte Proef. In een reageerbuisje mengt men een klein gedeelte
van de zwarte vloeistof, die men bij de 63»"' Proef heeft verkregen,
met eene oplossing van zuringzuur. In een tweede buisje vermengt
men inkt met dezelfde oplossing.
De zwarte kleur in de beide reageerbuisjes verdwijnt en gaat over
in eene lichtgele. Men kan daarom inktvlekken wegmaken met zu-
ringzuur en evenzoo met zuringzout.
678'e Proef. Men bedekt eene inktvlek in wit linnengoed of op
wit papier met fijn poeder van zuringzout en bevochtigt dit poeder
met weinig water. Wanneer men na eenige minuten het poeder ver-
wijdert en de stof in water afwascht, is de inktvlek verdwenen.
Aanmerking. Behalve den gewonen zwarten inkt zijn er nog andere
soorten van inkt. Vlekken, gemaakt door die andere inktsoorten,
worden niet altijd weggenomen door zuringzuur, gewoonlijk echter