Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
'fe^ainiifaaia^ MjclBal
53«'« Proef. Men brengt ongeveer loo gram poeder van koper-
vitriool in een hoog cylinderglas, giet daarop ongeveer 300 gram
water en laat het glas rustig staan. Daarnaast plaatst men een even
groot cylinderglas, ook met 300 gram water, en hangt 100 gram
poeder van kopervitriool, in een fijn linnen doekje gebonden, boven
in de vloeistof Ook dit glas laat men rustig staan.
In het eerste cylinderglas heeft
de oplossing zeer langzaam plaats.
Op den bodem van het glas vormt
zich eene donkerblauwe laag, die
bijna niet in dikte toeneemt en
zich niet mengt met het water,
dat er boven staat. In het tweede
glas lost het kopervitriool veel
spoediger op. Niet lang nadat
men het kopervitriool in de vloei-
stof gehangen heeft, dalen blauwe
strepen door het water naar be-
neden en na eenigen tijd is al het
kopervitriool opgelost en de vloei-
stof gelijkmatig blauw gekleurd.
Van waar dit verschil? (Zie de en 3i>-' Proef.)
-ffet kopervitriool wordt gemakkelijker opgelost, wanneer het boven
in het water gebracht wordt, minder gemakkelijk, ivanneer het
op den bodem ligt.
54®'® Proef. Na verloop van eenige dagen is het kopervitriool in
het eerste cylinderglas nog altijd niet geheel opgelost. Nog steeds
vertoont zich daarin van onder de donkerblauwe laag en daarboven
het zuivere water. Men roert nu die blauwe oplossing door het water
heen. Er ontstaat eene vloeistof, die overal lichtblauw is; op den
bodem blijft het nog onopgeloste kopervitriool liggen. Nu laat men
het cylinderglas weder rustig staan. Weldra vormt zich op den
bodem nogmaals eene donkerblauwe laag, die men na een of meer
dagen met de bovenstaande vloeistof vermengt. Zoo gelukt het, na
herhaald omroeren, al het kopervitriool op te lossen.
Het omroeren bevordert de oplossing. Waarom?
55®'" Proef. Men laat een jjaar glinsterende kristallen van koper-
vitriool in een open schaaltje in de lucht staan. Na eenigen tijd
Fig. 0.