Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
gesmolten salpeter, dan eenige koolsplinters, eindelijk eenige kleine
stukjes zwavel.
Hout, kool en zwavel ontbranden met
een schitterend licht, wanneer zij eenigen
tijd in aanraking geweest zijn met gesmol-
ten salpeter. (Bij deze proef zorgt men geene
nieuwe hoeveelheid der brandbare stoffen
in het gesmolten salpeter te brengen,
voordat het vroeger toegevoegde ont-
brand is.)
Om iets te doen brande?i, is het
niet altijd noodig het 7net eene vlam
in aanraking te brengen. Herinnering aan
de lucifers.
Proef. Men wrijft 6 gram sal-
peter , i gram kool en i gram zwa-
vel ieder afzonderlijk in den mortier
tot een zeer fijn poeder, en mengt deze drie stoffen. Deze
vermenging kan ook in den mortier geschieden, mits men
het mengsel niet sterk drukt, maar alleen met den stam-
per omroert. Drukt men bij het wrijven sterk, zoodat de
stoffen zich verwarmen, dan zou de proef gevaarlijk kun-
nen worden. Van het mengsel brengt men eene kleine hoeveelheid
op een blikken plaatje of op een houten blokje en raakt het aan
met de vlam van eenen zwavelstok.
Wanneer me7i een mengsel van salpeter 7net brandbare stoßen
met eene vlam aanraakt, verbrandt het zeer snel (ontploft het).
Zwavel en kool zonder salpeter verbranden zeer langzaam; even-
zoo een mengsel van de twee eerste. Samenstelling en bereiding van
het buskruit.
12. gips.
Het gips wordt in den grond gevonden, of als heldere doorschij-
nende, gewoonlijk zuilvormige kristallen, of als kristallijne en ondoor-