Boekgegevens
Titel: Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Auteur: Arendt, R.; Bellaar Spruyt, Cornelis
Uitgave: Groningen: Wolters, 1889
2e [gew.] dr; 1e dr.: Arnhem, 1870-1872. - 3 dl. in 1 bd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 960
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200059
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad bij het onderwijs in de kennis der levenlooze natuur
Vorige scan Volgende scanScanned page
189
Over de wijze, waarop zich in den dampkring de grootere of
kleinere ijsmassa's vormen, die als hagel nedervallen, is nog niets
met zekerheid bekend.
VRAGEN TER HERHALING.
Hoe zal men het soortelijk gewicht van gassen bepalen? Ver-
meerdert of vermindert het soortelijk gewicht van een gas, dat
verwarmd wordt? Heeft de drukking, die zij ondervinden, invloed
op het soortelijk gewicht van gassen? Een liter water lost bij o°
1.8 liter koolzuurgas op (zie bl. 90); hoeveel weegt dit koolzuur,
als de barometer op 76 centimeter staat, en het soortelijk gewicht
van koolzuur bij 0° en 76 centimeter drukking 0.001977 is? Een
liter water lost bij 0° 500 liter zoutzuurgas op; hoeveel weegt dit
gas, als de barometer op 76 centimeter staat, en het soortelijk
gewicht van het zoutzuurgas bij 0° en 76 centimeter drukking
0.001629 is? Hoeveel percent zoutzuurgas en hoeveel percent water
bevat het vloeibare zoutzuur, dat bij de oplossing van 500 liter zout-
zuurgas in eenen liter water van 0° gevormd wordt ? Hoeveel percent
ammoniakgas bevat eene ammoniak-oplossing, die bereid is door in
eenen liter water van 0°, bij 76 centimeter drukking, 1000 liter
ammoniakgas op te lossen, als het soortelijk gewicht van ammoniak-
gas onder de genoemde omstandigheden 0.000763 bedraagt? Wat
zou er met onzen dampkring gebeuren, wanneer de gassen zich
eens niet met elkander vermengden, maar zich van elkander afscheid-
den , evenals water en olie, die samen geschud zijn ? Zal het koolzuur,
dat door spleten uit de aarde te voorschijn komt, voortdurend aan
de aardoppervlakte blijven hangen, of zal het zich mettertijd door
de hoogere luchtiagen verspreiden? Zou een ballon, die met zuur-
stof gevuld is, in den dampkring kunnen opstijgen? En wat zou
er gebeuren met eenen ballon, dien men met ammoniakgas gevuld
had? Waardoor laat het zich verklaren, dat de warmte zich zooveel
sneller verspreidt in eene vloeistof, wanneer deze van onder dan
wanneer zij van boven verwarmd wordt? Welke stroomingen zal de
lucht vertoonen in een vertrek, dat verwarmd wordt door eene
kachel, die midden in het vertrek op den vloer geplaatst is? Waar
zal men in een dergelijk vertrek het best de opening aanbrengen.